WIJZIGINGEN SPREEKUREN VANAF 16 MAART

 • In het kader van de preventie tegen Corona virus (COVID -19) is het (inloop-)spreekuur tot nader order opgeschort. Een (volle) wachtkamer zou een onverantwoorde bron van besmetting kunnen blijken. Nadere informatie en adviezen inzake corona vindt u op de website van Thuisarts en het RIVM.
   
 • Alle reeds gemaakte afspraken (zowel bij artsen als POH’s) worden geannuleerd.
   
 • Heeft u urgente medische klachten bel dan de praktijk voor overleg of stuur een e-mail.
   
 • Indien u klachten van de luchtwegen heeft (hoesten, niezen, koorts > 38.0ºC) blijf dan thuis en neem strikte hygiëne-maatregelen in acht om anderen niet te besmetten. Bel zo nodig met de praktijk voor overleg ingeval van koorts (niet bij hoesten en/of niezen alleen).
   
 • Ook het zeeliedenspreekuur wordt tot nader order opgeschort en zeevaartkeuringen worden niet verricht. Nadere informatie inzake corona op zee vindt u op de website van Kustwacht Nederland.