Praktijkinformatie

Medical consultations

The Medical Centre for Seamen Amsterdam provides for seamen and inland skippers medical consultations at general practitioner level.

Our practice is equipped as a standard GP practice with some extensive laboratory facilities so consultations can usually be completed within the practice during the time a ship is in the port.

If you want a medical consultation you can come to the consultation hour.

Medische consulten

Het Medical Centre for Seamen Amsterdam verzorgd ten behoeve van zeelieden en binnenschippers medische consulten op huisartsen-niveau.

Onze praktijk is geoutilleerd als een standaard huisartsenpraktijk, met wat uitgebreidere laboratoriumfaciliteiten zodat consulten meestal binnen de praktijk kunnen worden afgerond in de tijd dat een schip in de haven ligt.

Indien u een medisch consult wilt kunt u bij ons op het spreekuur komen.

Medical examinations

The Medical Centre for Seamen Amsterdam has been appointed by the Human Environment and Transport Inspectorate (domain Shipping) of the Ministry of Infrastructure and the Environment for the performance of medical examinations for seamen and inland skippers, including the Rijnschipperspatent.

In addition the practice has been accredited for the performance of medical examinations for seamen navigating under the Norwegian, Danish and Swedish flag as well as for those navigating under the Panama and Liberia flag.

Medische keuringen

Het Medical Centre for Seamen Amsterdam is aangesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, domein Scheepvaart) voor het uitvoeren van zeevaartkeuringen (= scheepvaartkeuringen) en binnenvaartkeuringen, inclusief het Rijnschipperspatent.

Tevens is de praktijk geaccrediteerd voor het uitvoeren van medische keuringen voor zeelieden varend onder Noorse, Deense en Zweedse vlag alsmede voor de vlagstaten Panama en Liberia.

Ook verzorgen wij medische keuringen voor de belangrijkste cruisevaart maatschappijen.

Emergencies

In case of emergency you will be forwarded to the attending general practitioner via the regular practice telephone number of the Medical Centre for Seamen Amsterdam (+31 20 6252707). This is both inside and outside opening hours.

For life threatening circumstances call the ambulance reporting room via telephone number 112.